Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra Hiệp hội
Thứ ba, 25/4/2023 | 11:57 GMT+7
VLCA - Phải khẳng định rằng, sau Đại hội Hiệp hội nhiệm kỳ II, Hiệp hội mới có 01 bản cơ sở pháp lý để Ban Kiểm tra của Hiệp hội thực hiện nhiệm vụ...
Thông báo kết quả Hội nghị toàn Hiệp hội ngày 23/3
Thứ bảy, 25/3/2023 | 10:09 GMT+7
VLCA - Vừa qua, tại Hà Nội, ThS. Đỗ Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Những người Lao động Sáng tạo Việt Nam đã chủ trì Hội nghị trực tiếp và trực tuyến...
Danh sách Ủy viên BCH, BTV, Ban Kiểm tra đương nhiệm
Thứ hai, 13/3/2023 | 21:46 GMT+7
VLCA - Dưới đây là danh sách Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra đang đương nhiệm của Hiệp hội, nhiệm kỳ II (2018 - 2023) tính đến ngày 10/11/2023.
<< 1 >>