Thứ ba, 25/4/2023 | 11:57 GMT+7
Điều hội viên cần biết:

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra Hiệp hội

VLCA - Phải khẳng định rằng, sau Đại hội Hiệp hội nhiệm kỳ II, Hiệp hội mới có 01 bản cơ sở pháp lý để Ban Kiểm tra của Hiệp hội thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Ngày 09/01/2019, thay mặt Hiệp hội, Chủ tịch Hiệp hội Đỗ Quốc Khánh đã ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra gồm 10 Điều quy định chi tiết quyền hạn của Ban Kiểm tra, Trưởng Ban Kiểm tra và các Ủy viên Ban Kiểm tra.

Theo đó, Ban Kiểm tra của Hiệp hội thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội và cơ quan thường trực Hiệp hội về việc chấp hành Điều lệ của Hiệp hội, quy chế tổ chức và hoạt động, quản lý tài chính, nghị quyết, quyết định của Đại hội Hiệp hội và Ban Chấp hành.

ban-kiem-tra-64475be81c09d

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra ngày 09/01/2019, do ông Nguyễn Xuân Quế (thời điểm đó là Trưởng Ban kiểm tra, nay đã bị bãi nhiệm soạn thảo) trình Chủ tịch Hiệp hội ký ban hành.

Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Hiệp hội và Nghị quyết của Đại hội đối với Ban Chấp hành.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan thường trực về chấp hành điều lệ Hiệp hội, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội và Ban Chấp hành.

- Kiểm tra hội viên về tư cách hội viên, chấp hành điều lệ Hiệp hội, thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội và Ban Chấp hành, đóng hội phí theo quy định Đại hội Hiệp hội.

- Kiểm tra việc chấp hành chế độ tài chính của cơ quan thường trực, thu, chi hàng năm của Hiệp hội.

- Kiểm tra kết luận các trường hợp khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ làm việc, cơ quan thường trực và thành viên Ban Chấp hành trong việc chấp hành điều lệ Hiệp hội, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội Hiệp hội và Ban Chấp hành, hoặc tranh chấp (nếu có) giữa Hiệp hội với các tổ chức, cá nhân. Tham gia ý kiến đối với các kết luận kiểm tra, kiểm toán của các tổ chức liên quan đến hoạt động của Hiệp hội.

- Có quyền yêu cầu hội viên chính thức, cơ quan thường trực cử cán bộ có chuyên môn tham gia Đoàn Kiểm tra nếu xét thấy cần thiết.

- Được quyền yêu cầu hội viên, Ban Chấp hành, cơ quan thường trực bố trí thời gian làm việc, cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc kiểm tra.

- Phối hợp công tác với cơ quan thường trực, được sử dụng các phương tiện cần thiết của cơ quan trong khi thi hành nhiệm vụ.

Đối với trách nhiệm của Ban Kiểm tra, theo Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra quy định:

- Chịu trách nhiệm trước Đại hội Hiệp hội về kết quả giám sát, kiểm tra và trước pháp luật trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

- Báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra việc thẩm định với kiến nghị giải pháp cần thiết để Ban Chấp hành, Đại hội Hiệp hội xem xét, quyết định.

Về chế độ làm việc của Ban Kiểm tra, tại Điều 9 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra quy định:

- Trưởng Ban Kiểm tra làm việc chuyên trách tại cơ quan, các Ủy viên Ban Kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp công vụ theo quy định của Ban Chấp hành.

- Trưởng Ban Kiểm tra phải báo cáo Chủ tịch Hiệp hội các công việc theo tháng, quý, năm.

Nghệ nhân tranh kính Bùi Thị Thanh Hải: Từ viên than nhỏ vẽ lên những ước mơ
Ngay từ khi còn nhỏ, nghệ nhân Bùi Thị Thanh Hải, sinh năm 1988, quê ở huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội đã có niềm đam mê vẽ...
Năm 2024 Hiệp hội sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn
Đó là khẳng định của ThS. Đỗ Quốc Khánh – Chủ tịch Hiệp hội Những người Lao động Sáng tạo Việt Nam (Hiệp hội)...
Tạp chí Lao động và Sáng tạo tổ chức Tổng kết công tác hoạt động năm 2023
Trong không khí đầu năm mới (ngày 26/01), tại trụ sở Tạp chí Lao động và Sáng tạo (Cung trí thức thành phố, Hà Nội),...
Kết nối giới thiệu kết quả sáng tạo và trao tặng danh hiệu Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2023, kỉ lục thế giới Guinness
Sáng ngày 5/1, tại trụ sở Hiệp hội, tầng 10 Cung Trí thức Thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận...
Mong ước của 'thần đèn' đất Bắc - Con đường doanh nhân
Tại Việt Nam, có một danh hiệu đặc biệt được dành cho hai người, đó là "thần đèn" Nguyễn Cẩm Lũy và "thần đèn" Đỗ...
Hiệp hội tham dự sự kiện “Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023” tại Quảng Ninh
Sự kiện “Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023” đã thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân có nguồn...
Chi bộ Hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam có tên mới
VLCA - Chi bộ Hiệp hội Những người lao động sáng tạo Việt Nam (Chi bộ Hiệp hội VLCA) được Đảng ủy Khối doanh nghiệp...