PGS, TS Phan Quốc Nguyên: Sở hữu trí tuệ thúc đẩy Đổi mới sáng tạo VLCA - Sở hữu trí tuệ (SHTT) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) không phải là một khái niệm mới ở Việt Nam. SHTT là một khái niệm rộng, bao gồm các quyền hợp pháp bắt nguồn từ hoạt động trí tuệ trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học, văn học và nghệ thuật. ĐMST cũng là một khái niệm rộng, được định nghĩa này đều coi ĐMST là kết quả thành công trong việc áp dụng sản phẩm, quy trình hay cách thức tổ chức, ... mới. Bài viết sau đây của PGS, TS Phan Quốc Nguyên - Ủy viên BCH, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế sẽ đề cập đến vai trò của SHTT, đặc biệt là sáng chế trong việc thúc đẩy ĐMST.